ภูเขาไฟฟูจิ จุดชมทะเลสาบยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากภูมิประเทศที่มีแนวเทือกเขาและมีภูเขาไฟน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทะเลสาบหลายแห่งในญี่ปุ่นจึงเกิดจากการระเบิดและยุบตัวของปากปล่องภูเขาไฟ กลายเป็นแอ่งน้ำ

Read more

สวนญี่ปุ่น Japanese Garden ติดอันดับสวนที่สวยที่สุด

สวนญี่ปุ่น มีการจัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณในยุค Heian (ค.ศ. 784-1185) โดยเชื่อว่าได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากประเทศจีน ปัจจุบันมีการผสมผสานกับพุทธศาสนานิกายเซน

Read more

ซากุระ (Sakura) 5 จุดชมดอกซากุระที่ต้องไปสักครั้ง

ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมมากที่สุดช่วงหนึ่ง คือ ระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงต้นพฤษภาคม ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีความสวยงามมาก ตามถนนหนทางและสวนสาธารณะ

Read more

เที่ยวญี่ปุ่นช่วงไหนดี เที่ยว 4 ฤดูกาล กับ 4 แหล่งมรดกโลก

World Heritage แหล่งมรดกโลก ในประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลก อยู่ทั้งหมด 18 แห่งด้วยกัน โดยแบ่งเป็นมรดกทาง

Read more

ออนเซ็น ของญี่ปุ่น 4 บ่อน้ำพุร้อนที่ต้องไปสักครั้ง

บ่อน้ำพุร้อน ออนเซ็น ที่มีความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ คือ ออนเซ็น ในประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟอยู่มาก ทั้งที่ดับสนิทแล้วหรือยังคุกรุ่นอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้

Read more

ไปต่างประเทศ เดินทางตะลุย 4 ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น

วันนี้พวกเราจะพาคุณออกเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น นอกจากที่นี่จะมีศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว สิ่งที่บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นได้อีกอย่างก็คือ

Read more

ที่เที่ยวญี่ปุ่น กับ 3 ปราสาท ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

ปราสาทในญี่ปุ่นเดิมทีสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยของไดเมียว (ขุนนาง) ซึ่งองค์จักรพรรดิ์ได้มอบหมายให้ไปปกครองตามเมืองต่างๆ นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยแล้วปราสาทส่วนใหญ่ยังใช้เป็น

Read more

เที่ยวญี่ปุ่น-สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

(เที่ยวญี่ปุ่น ฉบับเริ่มต้น) นับตั้งแต่ทางทีมงานได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล การเดินทาง การถ่ายภาพ เพื่อนำมาสร้างเป็นบทความที่เป็นที่สุดของที่สุด ในการท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น 

Read more