ที่เที่ยวญี่ปุ่น กับ 3 ปราสาท ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต

ปราสาทในญี่ปุ่นเดิมทีสร้างเพื่อเป็นที่พักอาศัยของไดเมียว (ขุนนาง) ซึ่งองค์จักรพรรดิ์ได้มอบหมายให้ไปปกครองตามเมืองต่างๆ นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยแล้วปราสาทส่วนใหญ่ยังใช้เป็น

Read more