ภูเขาไฟฟูจิ จุดชมทะเลสาบยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่น

เนื่องจากภูมิประเทศที่มีแนวเทือกเขาและมีภูเขาไฟน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทะเลสาบหลายแห่งในญี่ปุ่นจึงเกิดจากการระเบิดและยุบตัวของปากปล่องภูเขาไฟ กลายเป็นแอ่งน้ำ

Read more