ออนเซ็น ของญี่ปุ่น 4 บ่อน้ำพุร้อนที่ต้องไปสักครั้ง

บ่อน้ำพุร้อน ออนเซ็น ที่มีความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ คือ ออนเซ็น ในประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟอยู่มาก ทั้งที่ดับสนิทแล้วหรือยังคุกรุ่นอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้

Read more