เที่ยวญี่ปุ่นช่วงไหนดี เที่ยว 4 ฤดูกาล กับ 4 แหล่งมรดกโลก

World Heritage แหล่งมรดกโลก ในประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลก อยู่ทั้งหมด 18 แห่งด้วยกัน โดยแบ่งเป็นมรดกทาง

Read more