ไปต่างประเทศ เดินทางตะลุย 4 ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น

วันนี้พวกเราจะพาคุณออกเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น นอกจากที่นี่จะมีศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว สิ่งที่บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นได้อีกอย่างก็คือ

Read more